DRAWINGS - UTTERANCES


grafik grafik grafik grafik

grafik grafik grafik grafik

grafik grafik grafik grafik


utterances 01 / 2017 / charcoal of paper / 20,7 x 29,5 cm
utterances 02 / 2017 / charcoal of paper / 20,7 x 29,5 cm
utterances 03 / 2017 / charcoal of paper / 20,7 x 29,5 cm
utterances 04 / 2017 / charcoal of paper / 20,7 x 29,5 cm
utterances 05 / 2017 / charcoal of paper / 20,7 x 29,5 cm
utterances 06 / 2017 / charcoal of paper / 20,7 x 29,5 cm
utterances 07 / 2017 / charcoal of paper / 20,7 x 29,5 cm
utterances 08 / 2017 / charcoal of paper / 20,7 x 29,5 cm
utterances 09 / 2017 / charcoal of paper / 20,7 x 29,5 cm
utterances 10 / 2017 / charcoal of paper / 20,7 x 29,5 cm
utterances 11 / 2017 / charcoal of paper / 20,7 x 29,5 cm
utterances 12 / 2017 / charcoal of paper / 20,7 x 29,5 cm